FAQ

Hier kunt U de antwoorde vrinden op veelgestelde vragen. Mocht U een andere vraag hebben dan beantwoorden wij die graag. Dit kan via email of telefoon. ​

Wij zijn een achtergrond jazztrio en spelen dus altijd op een volume
dat genoeg ruimte laat om rustig met elkaar te kunnen praten. Wij
passen ons hierin graag aan naar uw wens. Dit betekent dat wij bij een
diner voor een klein gezelschap ons volume zo aanpassen dat ook dan het
gesprek niet verstoord wordt. Wanneer u ons wat meer op de voorgrond
wenst kunnen wij hier natuurlijk ook voor zorgen.

Ja dit kan. Wij zijn er voor de aankleding van uw bijeenkomst en willen
dat graag op de best passende manier doen. Hier hoort het flexibel
omspringen met de speelmomenten natuurlijk bij. Mocht u onderbrekingen
in het programma hebben gepland die langer dan een half uur duren, dan
raden wij aan dit van tevoren al met ons te overleggen, dan kan alles
op de dag zelf vlot verlopen

Jazz Supply als trio of duo heeft tussen 4 en 5 m2 nodig.
Wij passen dus ook in een niet al te kleine woonkamer.